Презентација резултата конкурса за набавку опреме за војвођанске школе и суфинансирање програма и пројеката у области образовања

У оквиру 2. приоритета – Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад

мера 2.10. – Осавремењивање техничких и просторних услова у установама образовања као основа за унапређење система образовања одржана јеПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ВОЈВОЂАНСКЕ ШКОЛЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је и 2015. године издвојио средства за набавку опреме и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања на територији Војводине.

Презентација резултата конкурса одржана је 23. јуна 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине. За набавку опреме за војвођанске основне и средње школе у 2015. години, покрајински секретаријат је обезбедио 145.000.000,00 динара, а за суфинансирање програма и пројеката школа, регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и удружења, укупно је издвојено 15.729.000 динара.

На конкурс за опремање пријавила се 381 школа са територије Војводине (69,71% свих основних школа и 87,02% свих средњих школа у Војводини). Школе су највише тражиле и добиле средства за набавку рачунарске опреме, намештаја, опреме за образовање, опреме за усавршавање безбедносног система, спортске опреме.