Рехабилитација културног наслеђа у функцији одрживог развоја локалне заједнице ВЕКОВИ БАЧА: Рехабилитација западног крила Фрањевачког самостана у Бачу за јавни приступ и формирање музејске поставке

Извештај Фрањевачки самостан Бач 2015.