Чланови Координационог тела учествовали на обуци о финансијском управљању и контроли

Суботица, 11.12.-13.12.2015.

Чланови Координационог тела учествовали на обуци о финансијском управљању и контроли

Чланови Координационог тела учествовали су на обуци о успостављању и развоју финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава укључених у реализацију програма развоја АП Војводине од 2014-2020. године, која је одржана од 11.12.-13.12.2015. године у Суботици.

Директор Службе за интерну ревизију Лазар Игњатов, презентовао је примену и развој финансијског управљања и контроле, као и активности које треба да спроводе корисници јавних средстава.

Дефинисане су препоруке за Акциони план рада Координационог тела, а такође је дискутовано и о припреми завршног извештаја о реализацији Акционог плана програма развоја АП Војводине за 2014. годину.

Поред чланова Координационог тела, првог дана састанку су присуствовали и представници Регионалне развојне агенције Срем, Регионалног центра за друштвено-економски развој-Банат, Регионалне развојне агенције Бачка, Панонрега-Суботица и Фонда „Европски послови“ АП Војводине.