Презентација резултата конкурса за набавку опреме за војвођанске школе

Презентација резултата конкурса за набавку опреме за војвођанске школе