Војвођанска кућа здравља

Пилот пројекат: “Војвођанска кућа здравља” који је реализован 2015. године у оквиру Програма унапређења услова за лечење и положај рањивих група / (редни број 43 у Акционом плану Програма развоја АПВ)
„Војвођанска кућа здравља“ је део Програма развоја АП Војводине за период 2014-2020. године којег је једногласно донела Скупштина Аутономне покрајине Војводине, чији је циљ унапређење и промоција јавног здравља, превенција и рано откривање масовних незаразних болести, унапређење услова и квалитета пружених здравствених услуга, здравственог просвећивања становништва, развоја здравих стилова живота, промена навика у вези исхране, физичке активности и других фактора значајних за спречавање или ублажавање фактора ризика за настанак хроничних незаразних болести.

Ово се пре свега односи на осетљиве групе становништва, као што су особе угрожене проблемом сиромаштва, становници сеоских средина, особе са инвалидитетом, млади у ризику, стари, труднице, деца, жртве насиља, особе са ретким болестима, Роми, оболели од хроничних незаразних болести, ментално оболели и друге посебно осетљиве групе становништва.

За овај Програм је Покрајинска влада издвојила 21.674.970,00 динара. У 2015. години у 61 локалној средини услужено је 16.154 корисника и обављено 193.848 прегледа у следећим општинама Алибунар, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бела Црква, Чока, Инђија, Кикинда, Ковачица, Нова Црња, Нови Кнежевац, Нови Сад, Панчево, Пландиште, Сента, Сомбор, Стара Пазова, Шид, Тител, Врбас, Вршац, Зрењанин, Жабаљ, Житиште. Десет локалних самоуправа за које је Покрајинска влада издвојила средства спадају у трећу категорију неразвијених локалних самоуправа по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, “Службени гласник РС”, бр.104/2014 од 1.10.2014. године, и то су : Шид, Алибунар, Чока, Ковачица, Нова Црња, Тител, Пландиште, Житиште, Жабаљ и Бела Црква. У овим локалним самоуправама услужено је 4.540 грађана.

Војвођанска кућа здравља – ТВ Сантос, 26. октобар 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=xwlpCoTpyUM&feature=youtu.be

Војвођанска кућа здравља – РТВ ОК, 13. октобар 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=nyvdacq7pKk&feature=youtu.be