Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

konkurs

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписao je Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине.

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, текуће и инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или сувласништву, породицама у којима се роди треће или четврто дете (у даљем тексту: учсници Конкурса) са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице (у даљем тексту: породице) у којима се почев од 01.01.2020. године
роди треће или четврто дете.

Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 150.000.000,00 динара.

Циљеви конкурса усмерени су на:

– подстицање рађања и афирмацију пронаталитетне политике,
– ублажавање и заустављање негативних демографских трендова и
– иницирање процеса побољшања деографске структуре у општинским, градским и руралним срединама као предуслова за покретање привредних активности.

Преузмите: