Одлука о образовању Координационог тела

Покрајинска влада је на седници одржаној дана 03.07.2014. године донела Одлуку о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020. године(„Службени лист АПВ”, број 27/2014 и 20/2015). Координационо тело је образовано као повремено радно тело Покрајинске владе.

На седници одржаној дана 07.11.2018. године, Покрајинска влада је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине (“Службени лист АПВ”, број 53/2018).