ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

konkurs

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе у циљу подршке јединицама локалне самоуправе у унапређењу развоја инфраструктурних објеката који доприносе стварању повољнијих услова за живот становништва, као и развоју јединице локалне самоуправе.

Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 14.500.000,00 динара.

Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфинансирања израде појединачне пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката не може прећи износ од 500.000,00 динара.

Право учешћа имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине.

Јединица локалне самоуправе може поднети максимално једну пријаву на Конкурс.

Рок за подношење пријаве је 19. јун 2020.године.

Преузмите:

Tекст конкурса