ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АПВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

konkurs

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2020. годину.

Циљ Конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва у локалним самоуправама на територији АП Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 80% и мање од 60% републичког просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.

За потребе Јавног конкурса предвиђена су средства у укупном износу од 5.183.508,66 динара.

Право учешћа имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 80% и мање од 60% републичког просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне сампуправе.

Рок за подношење пријава је од 26. новембра 2020. године до 11. децембра 2020. године.

Преузмите:

Tекст конкурса