Jавни конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине

konkurs

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Планови развоја треба да буду усвојени од стране скупштина локалних самоуправа. Планови развоја јединица локалних самоуправа имају период од најмање 7 година и морају бити усаглашени са Планом развоја АП Војводине.

Средства за конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 66/20) у укупном износу од 45.000.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности поступка припреме и израде планова развоја, односно измена и допуна већ усвојених планова развоја у складу са Законом о планском систему Републике Србије. Највиши износ одобрених средстава по појединачној пријави износи 1.000.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пријаве из сопствених извора или из других извора.

Право учешћа на конкурсу као подносиоци имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима који су раније закључени са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Преузмите: