Јавни конкурс за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности (У Програму: Оживљавање и развој старих заната)

Извештај 2014.