Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања

У оквиру 1. приоритета – Развој људсих ресурса

мера 1.3. – Модернизација образовно-васпитног рада одржана је завршна свечаност уручивања сертификата учесницима пројекта

„МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ЕУ ФОНДОВА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА”

Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је током школске 2014/15. години, у сарадњи са Фондом „Европски фондови“ АП Војводине, реализовао обуку за просветне раднике, под називом „Фондови Европске уније: од идеје до реализације“, коју је прошло је укупно 279 полазника (2014. године – 125, а 2015. године – 154 полазника из укупно 32 војвођанске општине). Циљ обуке је био да се просветни радници информишу о актуелним програмима ЕУ и отвореним позивима, науче самостално да формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обуке, полазници су се учили развијању вештина и ставова неопходних за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката у области образовања, како на локалном, тако и регионалном нивоу.

21. септембра 2015. године на завршној свечаности полазницима обуке су додељени сертификати у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

05 Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања