Одржана 7. седница Координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине

03CortanovciЧортановци, 18.06.2015.

Седница Координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине одржана је 18.06.2015. године у Чортановцима.

На дневном реду седнице било је више тачака и то: предлог Програма рада Координационог тела, разматрање Извештаја о реализованој обуци чланова Координационог тела задужених за праћење спровођења Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, као и усвајање Записника са претходне седнице.

Седници је присуствовало 15 учесника и након дискусије, усвојен је Програм рада Координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине за 2015. годину.

01Cortanovci

04Cortanovci