Одржан стручни скуп „VojvodinaNext: унапређење пословања уз најновије Мicrosoft технологије”

VojvodinaNextНови Сад , 27. фебруар 2015.

У Скупштини АП Војводине одржан је стручни скуп „VojvodinaNext” у организацији Покрајинске владе, који је окупио ИКТ стручњаке из ИТ компанија из Новог Сада, покрајинских органа и локалних самоуправа са подручја АП Војводине

На скупу су представљени примери добре праксе употребе информационих технологија у циљу унапређења пословања како управе, тако и малих и средњих предузећа у Војводини, као и нови Microsoft сервиси подршке успешнијој јавној управи.

Представници компаније Microsoft Србија приказали су своја решења из следећих области: 1. MS BizSpark програм подршке, који Startup компанијама омогућава бесплатно комплетну развојну и серверску платформу; 2. коришћење Azure (Cloud) платформе; 3. Windows 10; 4. Платформа Office 365 као Microsoft-ово решење за повећање мобилности и продуктивности у савременој јавној управи; 5. употреба MS Dynamics ERP и CRM решења у јавној управи; 6. Microsoft Cloud платформа – Open Data; 7. Government Gateway – решење које јавним службама омогућава интероперабилност, извештавање и аналитику; 8.Microsoft сервиси који представљају подршку успешној јавној управи.

Представници партнерских компанија приказали су своја решења на Microsoft платформама. Смарт д.о.о. је приказао је шта све може SharePoint, а E-Smart Systems је представио интеграцију Microsoft SharePoint платформе и система електронског потписивања.

Стручњаци из Сектора за информационе технологије Управе за заједничке послове покрајинских органа представили су своја искуства у примени Microsoft-ових решења: 1. примена Microsoft Lync 2013 за слање и примање инстант порука, аудио и видео позиве преко рачунара и мобилног телефона и 2. различите примере примене Share Point Portal-а у покрајинским органима.

03VojvodinaNext