Програм унапређење услова за лечење и положај рањивих група кроз програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају из фондова ЕУ „Војвођанска кућа здравља“

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину