Пројекти

Пројекти у Акционом плану за реализацију приоритета Програм развоја АП Војводне 2014-2020. Године су одраз одлуке о равномерном и одрживом развоју регије Војводине уз сарадњу и за добробит свих њених грађана.

Акционим планом се дефинишу Надлежности, рокови и финансијски оквир дефинисаних пројеката. Пројекти одражавају потребе свих учесника у изради Акционог плана да се њиховом реализацијом ресе Постојећи проблеми и обезбеди сталан развој регије Војводине. Пројекти су формирани На основу предлога покрајинских органа управе, развојних агенција, локалних самоуправа, кластерских организација, јавних и комуналних предузећа, професионалних, занатских и других удружења, привредних субјеката, предузетника, невладиног сектора и појединаца, а проистекли су из Програмом дефинисаних приоритета, формулисаних као:

  • Приоритет 1: Развој ЉУДСКИХ РЕСУРСА,
  • Приоритет 2: Развој ИНФРАСТРУКТУРЕ сам УСЛОВА ЗА Пристојан Живот и рад,
  • Приоритет 3: Одрживи ПРИВРЕДНИ РАСТ,
  • Приоритет 4: Развој Институционалне инфраструктуре.

Пре усвајања Програма и Акционог плана одржане су јавне расправе у седиштима свих округа у Војводини са циљем да се све заинтересоване стране укључе у њихово креирање и постигне консензус за њихову реализацију.

Адекватно планирање пројеката, њихово спровођење и евалуација су од пресудне важности за реализацију самог Програм развоја АП Војводине 2014-2020 ја доприносе реализацији њеног основног циља.

Активне школе

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину »