Адаптација и санација Врдничке куле и приступног пута у фунцији одрживе заштите културног наслеђа, допуне културних и туристичких садржаја Врдника и развоја локалне заједнице

Извештај Врдничка кула 2015.