ПОСЕБАН ПРОГРАМ раног откривања и праћења промена функција срца код хипертензивних трудница на територији АПВ

Извештај о реализацији пројекта за 2014. годину