Камп без граница, Кањижа 2015

У оквиру 2. приоритета – Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад

мера 2.3. – Афирмација мултукултурализма и толеранције у Војводини у оквиру пројекта покрајинске владе „АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ” одржан је „КАМП БЕЗ ГРАНИЦА, КАЊИЖА 2015”

00 Камп без граница Кањижа 2015

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже, у оквиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, организовали су манифестацију „Камп без граница, Кањижа 2015”, који је одржан у периоду од 24. до 27. јуна 2015. године, с циљем да се ученици средњих школа с територије целе Војводине у оквиру четвородневног кампа друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања, уз пратећи програм креативних радионица, које су помогле у превазилажењу етничких предрасуда и јачању међунационалног поверења.
Специфичност овог потпројекта огледала се у томе што су екипе, поред тога што су мешовите по полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту и тако јачају међусобну повезаност и поверење.
Поред надметања организована је и Завршна свечаност која је одржана 27. јуна 2015. године на Градској плажи „Штранд” у Кањижи. Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, свечано је затворио игре, након чега су учесницима додељени признања и награде.

01 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже, у оквиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, организовали су манифестацију „Камп без граница, Кањижа 2015”, који је одржан у периоду од 24. до 27. јуна 2015. године, с циљем да се ученици средњих школа с територије целе Војводине у оквиру четвородневног кампа друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања, уз пратећи програм креативних радионица, које су помогле у превазилажењу етничких предрасуда и јачању међунационалног поверења. Специфичност овог потпројекта огледала се у томе што су екипе, поред тога што су мешовите по полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту и тако јачају међусобну повезаност и поверење. Поред надметања организована је и Завршна свечаност која је одржана 27. јуна 2015. године на Градској плажи „Штранд” у Кањижи. Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, свечано је затворио игре, након чега су учесницима додељени признања и награде