„Плакета ДИС” за изванредна достигнућа из информатике у 2014. години додељена за софтверски систем еИнспекције

DIS_plaketa_einspekcijeБеоград, 07.04. 2014. године
ДИС – ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ доделило је плакету ДИС за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу за: еИнспекције – софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине групи аутора: др Милан Парошки, проф. др Ђорђе Обрадовић, др мед. Рајко Булатовић.

Софтверски систем еИнспекције обезбеђује креирање, обраду и размену докумената који се појављују у пословним процесима инспекцијског надзора који врше покрајински инспектори.

Систем еИнспекције је универзалан, односно функционалности система су пројектоване тако да подржава инспекцијски надзор у различитим секторским областима, те га уз одређене измене и прилагођења могу користити различити покрајински органи управе.
Софтверски систем еИнспекције обезбеђује следеће функционалности:

 • подршку за креирање и одржавање електронских база података (база прописа, база објеката под инспекцијским надзором и база описа пословних процеса инспекцијског надзора – контролне листе),
 • подршку (web сервис) за преузимање података од Агенције за привредне регистре (АПР) и Трговинског суда
 • подршку за додавање (upload) фотографија објеката над којима се врши надзор и мапа са означеним локацијама објеката, као и подршку за дефинисање додатних атрибута уз сваку фотографију/мапу, који се могу претраживати,
 • подршку за планирање и дефинисање најкраћег пута до објекта над којим се врши надзор, уз коришћење Google Мaps или OpenStreetMap.
 • подршку за управљање организацијом, планирање и распоређивање послова инспекцијског надзора (тј. модул за додељивање предмета, који користи базу пондерисаних објеката и контролне листе, а који треба да омогући начелнику да инспекторима додељује предмете),
 • експертски систем за аутоматизовану подршку доношењу мера (модул за доношење мера на основу чекирања контролних листа; овај модул треба да омогући увид претпостављенима када је инспектор одговоран за чињење или нечињење, што ће имати значајан ефекат на онемогућавање корупције),
 • подршку за израду и штампање решења на лицу места
 • подршку за извештавање,
 • подршку за претходно обавештавање пословних субјеката или лица која су предмет инспекцијског надзора,
 • подршку дигиталном потписивању докумената и
 • подршку за интеграцију – размену података са софтверским системом еПисарница.

Софтверски систем еИнспекције се од почетка 2013. године успешно користи у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, а пред крај 2013. године, имплементиран је за подршку инспекцијског надзора у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне eИнспекцијeсредине и у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину.

Тренутно систем користи близу 100 инспектора (у областима санитарног надзора, заштите животне средине, спорта, и др.) који на лаптоповима преко wireless-a или модема мобилних оператера, online приступом користе апликацију на серверу у Покрајинској влади. Подржан је такође и рад инспектора на терену у offline режиму, када интернет конекција није доступна. Приликом успостављања интернет конекције, омогућена је синхронизација података са главним сервером. Сви документи се чувају централизовано, тако да је омогућено централизовано архивирање и backup података.

У току наредних година, планирано је увођење овог система и у другим покрајинским органима управе који су надлежни за инспекцијски надзор.

dodela_plakete_DIS_2014