Одржан семинар поз називом „Спровођење, мониторинг, евалиација и извештавање у процесу стратешког планирања“

01PalicПалић, 28.05.-29.05.2015.
Чланови Координационог тела за имплементацију Програма развоја АП Војводине учествовали су на семинару под називом: „Спровођење, мониторинг, евалиација и извештавање у процесу стратешког планирања“, који је одржан од 28.05.-29.05.2015. године на Палићу. Семинару је присуствовао 21 учесник из Покрајинских секретаријата, Службе и Управа.

Током семинара обрађени су најважнији елементи и кључне тачке значајне за спровођење мониторинга, извештавање, као и евалуацију спровођења Акционог плана за имплементацију Програма развоја АП Војводине. Посебан нагласак је дат мониторингу оријентисаном ка резултатима. Такође су обрађивани индикатори, појам и врсте индикатора, њихово дефинисање, као и извори података и средства провере.
Семинар је завршен сумирањем оба дана рада и усменом евалуацијом.

01Palic

03Palic

02Palic